Ilustracja kontaktu
Adres:
Lotnicza 15 | 80-297 Banino | pomorskie
sp5banino@poczta.onet.pl - Sekretariat Oddziały Przedszkolne
sp3banino@poczta.onet.pl - Kierownik administracji
sp1banino@poczta.onet.pl - Dyrektor
Telefon:
(58) 684 85 34 - telefon
Faks:
(58) 684 85 34 - fax

Szukaj