Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW

 Andrzej Kucharski – przewodniczący
 Marta Mroczek – zastępca
 Janusz Niedbalski – zastępca
 Weronika Stopka – zastępca

 Magdalena Kogutowska – skarbnik
 Małgorzata Baraniok – sekretarz

WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW

Składka wynosi: 

60 zł

 za rodzinę (płatna jednorazowo lub w dowolnych ratach).

Wpłat można dokonywać u przedstawiciela RR w swojej klasie
lub

na konto bankowe
65 8345 1029 0200 0606 2000 0001
(podając imiona i nazwiska dzieci oraz klasę, do której uczęszczają).

Do kontaktów z Zarządem Rady Rodziców 
prosimy skorzystać z adresu e-mail: 

rr_banino@wp.pl

lub przez dziennik elektroniczny LIBRUS

Plan finansowy na rok szkolny 2019/2020

Protokół nr 1 z zebrania Rady Rodziców dn 17.09.2019 r.

Protokół nr 2 z zebrania Rady Rodziców dn 02.10.2019 r.

Protokół ze spotkania z P. Kubić

Sprawozdanie finansowa na rok 2018/2019 

 RAPORT FINANSOWY 2017/2018 

 PLAN FINANSOWY 2018/2019

Regulamin Rady Rodziców 2018/19 – uchwalony

Załącznik nr 1 regulaminu

Załącznik nr 2 regulaminu

Załącznik nr 3 regulaminu 

Pismo Dzień Dziecka