DANE PODMIOTU

Nazwa:Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie
Siedziba/adresul. Tuchomska 15
Kod pocztowy:80-297 Banino
NIP:589-201-90-51
REGON:190390120
Telefon:(58) 681 89 20
Dyrektor:Agata Zomkowska
Wicedyrektor:Małgorzata Lewińska
Wicedyrektor:Damian Laskowski
Wicedyrektor: oddziałów przedszkolnychTeresa Melder
Podmioty   
NazwaSzkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie
Adres:ul. Tuchomska 15
Kod pocztowy:80-297 Banino
NIP:589-201-90-51
REGON:190390120
Telefon:(58) 681 89 20
 
Nazwa:Szkoła Podstawowa w Baninie
(oddziały przedszkolne)
Adres:ul. Lotnicza 15
Kod Pocztowy:80-297 Banino
NIP: 
REGON: 
Telefon:(58) 684 85 34
  
Adres strony internetowej:spbanino.pl,   zpgispbanino.pl/przedszkole  
Adresy email:dyrektor@spbanino.pl 
dyrektor Agata Zomkowska

kierownik-gosp@spbanino.pl –
kierownik administracji Grażyna Górska

sekretariat-op@spbanino.pl –
sekretariat oddziałów przedszkolnych 
         
sekretariat@spbanino.pl – sekretariat szkoły podstawowej  
Praca SekretariatuPONIEDZIAŁEK 7.30 – 15.30
WTOREK 7.30 – 15.30
ŚRODA 7.30 – 15.30
CZWARTEK 7.30 – 15.30
PIĄTEK 8.00 – 12.00 12.00 – 15.30 
(Sekretariat nieczynny – prace wewnętrzne)
Dyżury DyrekcjiDyrektor Agata Zomkowska
WTOREK 15.00 – 17.00 

Wicedyrektor Małgorzata Lewińska WTOREK 15.00 – 17.00  

Wicedyrektor Damian Laskowski
ŚRODA 15.00 – 17.00 

Wicedyrektor Teresa Melder
Poniedziałek –  7.00 – 9.00  
Oddziały Przedszkolne Lotnicza 15
Wtorek –  15.00 – 17.00 
(Szkoła Podstawowa Tuchomska 15)   

 Dane do faktury: