Certyfikaty

NASZA SZKOŁA POSIADA TRZY CERTYFIKATY W PROGRAMIE POMORSKIE CERTYFIKATY JAKOŚCI EDUKACJI

W zakresie następujących standardów:

III – Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję motywująco – wspierającą.

VI – Atmosfera szkoły prowadzi do dobrych relacji w środowisku szkolnym.

VII – Rodzice są partnerami w podejmowanych przez szkołę działaniach

Uzyskanie certyfikatów świadczy o wysokiej jakości pracy w zakresie danych zagadnień.